thị trường B2B

thị trường B2B

Tìm hiểu về các phương thức thanh toán quốc tế trên thị trường B2B

Đối với các doanh nghiệp bán hàng trên thị trường B2B, việc tiếp cận khách hàng ở nhiều quốc gia càng trở nên phức tạp hơn khi khách hàng và người bán không sử dụng loại tiền tệ giống nhau. Do đó, nhiều phương thức thanh toán quốc tế trên thị trường B2B đang được nghiên cứu, phát triển và giải quyết vấn đề này.