Ngân hàng nhà nước

Ngân hàng nhà nước

Lãi suất ngân hàng tăng: Người mừng, kẻ lo

Theo các chuyên gia kinh tế, việc ngân hàng Nhà nước tăng một loạt lãi suất điều hành đã có nhiều tác động đến nền kinh tế, người có tiền gửi tiết kiệm thì mừng nhưng người đi vay lại tăng nỗi lo.